ZOBACZ TAKŻE:MAPA DOJAZDOWA:

OddziaÅ w Kaliszu

Adres: Szosa Turecka 8, 62-800 Kalisz

Tel.: 62 751 00 30

Godziny otwarcia: PoniedziaÅek - PiÄtek: 8.00-16.00

ZarzÄd

Jacek Kaczuba Tel. 24 262 50 63
e-mail: rolserwis@rolserwis.pl
WÅodzimierz JabÅoÅski Tel. 24 262 50 63
e-mail: rolserwis@rolserwis.pl
Wojciech Obidowski Tel.  24 269-71-15
Kom. 600 954 756
e-mail: wojciech.obidowski@rolserwis.pl                  
DziaÅ sprzedaży:    

Administrator Sprzedaży

Monika Lewandowska

tel. 24 262 50 63
tel. 24 269 71 28
fax. 24 269 71 13 e-mail. monika.lewandowska@rolserwis.pl

Przedstawiciel handlowy

(powiat kaliski)

MikoÅaj Samulak

kom. 797 587 063
e-mail. mikolaj.samulak@rolserwis.pl

Przedstawiciel handlowy

(powiat pleszewski, ostrowski)

Artur ÅmiÅowski

kom. 606 -906-735
e-mail. artur.smilowski@rolserwis.pl

Przedstawiciel handlowy

(powiat koniÅski, kolski)

Maciej Gajda

kom. 734-456-778
e-mail. maciej.gajda@rolserwis.pl

DziaÅ finansowania kredytowego i marketingu:    

Specjalista ds. marketingu i finansowania

Monika Seklecka Tel. 24/ 269 71 21
kom. 797 587 059 
e-mail: monika.seklecka@rolserwis.pl
Specjalista ds. marketingu i analiz Monika Makowska tel. 24/ 269 71 21
kom. 608 136 274
e-mail: monika.makowska@rolserwis.pl
DziaÅ nawozów mineralnych:    
Kierownik PaweÅ Ciarka Tel. 24 269 71 16
kom. 600 343 925
e-mail:pawel.ciarka@rolserwis.pl
Przedstawiciel handlowy Dawid Molka tel. 62 751 00 30
kom. 797 587 076 e-mail: dawid.molka@rolserwis.pl
DziaÅ Serwisu:    
Kierownik JarosÅaw Wielgocki Tel. 62 751 00 36
kom. 668 446 546
e-mail: jaroslaw.wielgocki@rolserwis.pl
Administrator Serwisu MichaÅ Gerwatowski kom. 664 948 138
e-mail: michal.gerwatowski@rolserwis.pl
Mechanik Dariusz WesoÅowski  
Mechanik Mariusz Rozwora  
Mechanik RadosÅaw Bukowski  
Mechanik Arkadiusz Graczyk  
Mechanik Longin Mieszkowski  
Mechanik Józef Smardzewski  
Mechanik Tomasz SzczeÅniak  
Mechanik StanisÅaw Trzeciak  
DziaÅ CzÄÅci:    
Kierownik  JarosÅaw Wielgocki Tel.  62 751 00 36
kom. 668 446 546
e-mail:jaroslaw.wielgocki@rolserwis.pl
Sprzedawca czÄÅci Marcin JÄdrzejak Tel. 797-587-057
Tel. 62-751-00-36
e-mail:marcin.jedrzejak@rolserwis.pl
Sprzedawca czÄÅci Adrian Durajczyk Tel. 62-751-00-36
Kom. 797 587 068
e-mail:adrian.durajczyk@rolserwis.pl
DziaÅ ksiÄgowoÅci:    
Teresa Czajka Tel. 24 269-71-26
Kom.600 954 763
e-mail:teresa.czajka@rolserwis.pl
Justyna Obidowska Tel. 24 269-71-12
Kom 602 250 324
e-mail:justyna.obidowska@rolserwis.pl

 


Maszyny
rolnicze
W naszej ofercie znajdziecie Państwo szereg maszyn rolniczych różnych producentów. Zapraszamy do zapoznania się z ich ofertą.
Maszyny
komunalne
Firma PHP Rolserwis S.A. jest wyłącznym dystrybutorem austriackiej firmy Hydrac i francuskiej firmy Roussea.
Systemy
ważenia
Firma ROLSERWIS S.A. ma w swojej ofercie handlowej szeroki wybór elektronicznych systemów ważenia.
Analiza
pasz
Rolserwis jest dystrybutorem firmy Dinamica Generale, która wprowadziła na rynek Przenośny Analizator Pasz AgriNIR.