Przedstawiciel handlowy
14 lutego 2020

PRACA

Firma Rolserwis, działająca w branży rolniczej, poszukuje osób na stanowisko Przedstawiciela handlowego do siedziby w Kaliszu.

Do naszego zespołu poszukujemy osób:

– otwartych i komunikatywnych

– potrafiących nawiązywać relacje i pozyskiwać klientów

– chętnych do pracy i nauki

– z prawem jazdy (kat. B)

 

Co należałoby do Twoich obowiązków?

– pozyskiwanie klientów

– prowadzenie rozmów handlowych i przygotowywanie ofert

– praca mobilna

 

Z naszej strony oferujemy:

– Wynagradzania premiujące osiągane wyniki

– Umowę o pracę w firmie z wieloletnim doświadczeniem

– Szacunek do pracownika i jego pracy

– Szkolenia i narzędzia do pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres Adrianna.krol@rolserwis.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Przedstawiciela handlowego przez Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne „Rolserwis” S.A., 09-402 Płock, ul. Sierpecka 10, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).”.

„Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne ROLSERWIS S.A. ul. Sierpecka 10  09-402 Płock ,które nie zostały wskazane w art.22(1) par.1 Kodeksu pracy, tj. dane dodatkowe ponad te: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg zatrudnienia w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach, celu i okresie przetwarzania danych. Wiem, że moja zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne.”

Jednocześnie oświadczam, że zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną dotyczącą procesu rekrutacji.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym na poczet przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne ROLSERWIS S.A. ul. Sierpecka 10  09-402 Płock, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) RODO. Zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach, celu i okresie przetwarzania danych. Wiem, że moja zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie opcję odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.