Polifoska 7-18-28 Grupa Azoty
30 kwietnia 2020

POLIFOSKA 7-18-28(12) z Grupy Azoty

NAWÓZ WIELOSKŁADNIKOWY NPK
NPK(S) 7-18-28(12)

Nowość z oferty Zakładów Polickich wchodzących w skład koncernu Grupy Azoty.

 

7% – azot (N) całkowity w formie amonowej
18% – pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
15% – pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
28% – tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie
12% – trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie

INSTRUKCJA STOSOWANIA:
nawóz przedsiewny i pogłówny do nawożenia roślin uprawnych na użytki zielone i plantacje wieloletnie stosować wczesną wiosną w dowolnym czasie można mieszać z solą potasową bezpośrednio przed rozsiewem można mieszać z mocznikiem, saletrą amonową i saletrzakiem po rozsianiu zaleca się wymieszać z glebą dawki stosować według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny.

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU POLIFOSKA 7 w kg/ha

Roślina Plon t/ha  Zasobność gleby w fosfor i potas
 Bardzo niska i niska Średnia Wysoka i bardzo wysoka
Zboża 5                         375 200 125
Rzepak 3                         450 250 125
Kukurydza na ziarno 7                         375 250 150
Groch, bobik 3                         325 225 150
Ziemniak na oborniku 30                         250 150 75
Burak cukrowy na oborniku 40                         375 250 150
Łąki, pastwiska (zielonka) 40                         375 300 200

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem -> rolserwis.pl/kontakt

 

Autor: Anita