Aktualności

Dni Otwarte W Kutnie

Zapraszamy Państwa na kolejną odsłonę Dnio Otwartych w naszym oddziale w Kutnie!

dni otwarte

Czytaj więcej

Autor: Adrianna Kaczuba
Modernizacja gospodarstw rolnych – start 29.03.19

Rolnicy, którzy chcą rozwijać produkcję prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego, od 29 marca do 27 maja 2019 r. mogą składać w Oddziałach ARiMR wnioski na “Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarach a, b, c.

Zmiany w zakresie rzeczowym pomocy.

W trwającym naborze, w porównaniu z poprzednimi, wprowadzono szereg zmian. Pierwszą istotną różnicą jest to, że hodowcy, którzy prowadzili działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy przed miesiącem, w którym składają wniosek o pomoc, nie muszą już dokumentować uzyskania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych.
Rozszerzony został zakres kosztów, które kwalifikują się do refundacji. Rolnicy, którzy nie występowali dotychczas o pomoc w ramach obszaru a, b lub c mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania m.in. na zakup maszyn, urządzeń oraz infrastruktury technicznej, służących do prowadzenia produkcji w danym obszarze wsparcia, o ile jednocześnie realizują inwestycje związane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, magazynów paszowych (w tym ich wyposażaniem na przykład w śrutownik czy mieszalnik pasz), czy też adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie (w tym wyposażaniem takich budynków) w danym rodzaju produkcji.
Gospodarstwa, które w latach 2015-2018 złożyły wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w “Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarach a, b lub c i ją otrzymały lub są w trakcie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, mogą ubiegać się o pomoc w ramach tego samego obszaru na operacje niezwiązane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich czy magazynów paszowych. Rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, itp. mogących służyć produkcji w obszarze wsparcia, w którym rolnik uprzednio ubiegał się o pomoc. Warunkiem skorzystania z tej pomocy jest fakt, aby rolnik nie wykorzystał całego limitu wsparcia przysługującego w PROW 2014-2020.
Wykazując, że dzięki inwestycji w park maszynowy, w tym w maszyny wspomagające produkcję czy zadawanie paszy, rolnik zwiększy udział paszy własnej w karmieniu stada, może ubiegać się o refundację kosztów zakupu takich maszyn.
W naborze nie można otrzymać wsparcia na pokrycie kosztów dokończenia: budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej. Z kolei osoby wspólnie wnioskujące nie mogą realizować inwestycji trwale związanych z gruntem lub nieruchomością (np. budowa budynków, przebudowa).
Zmieniono również liczbę punktów, które można otrzymać w ramach niektórych kryteriów przy ocenie wniosków, za kryterium wieku przyznawany będzie 1 punkt, minimum punktowe w obszarach a-c, które wnioskodawca musi otrzymać aby uzyskać pomoc finansową wynosi 3 punkty. Dopuszczono – w uzasadnionych przypadkach – możliwość wydłużenia terminu realizacji operacji lub złożenia wniosku o płatność końcową o dodatkowe 6 miesięcy, ponad określone 24, 36 czy 60 miesięcy.

Wysokość pomocy.

Poziom dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, zaś w przypadku młodego rolnika lub gdy wniosek składa kilku rolników może on wynieść 60%. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju produkcji i w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 może maksymalnie wynieść 500 tys. zł. Jedynie w obszarze produkcji prosiąt wynosi 900 tys. zł. W ramach tych limitów 200 tys. zł można przeznaczyć na zakup maszyn urządzeń do produkcji rolnej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O pomoc może ubiegać się rolnik, który: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o powierzchni od 1 do 300 ha lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej; w gospodarstwie tym prowadzi zarobkową działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej – z wyłączeniem chowu i hodowli ryb oraz ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku wspólników spółki cywilnej numer powinien być nadany tej spółce.
Gospodarstwo rolne musi spełniać wymogi dotyczące wielkości ekonomicznej. W przypadku inwestycji związanej z obszarem a – wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wynosić od 10 tys. euro do 250 tys. euro, natomiast w przypadku obszarów b i c od 10 tys. euro do 200 tys. euro. W przypadku wniosków składanych wspólnie suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw powinna wynosić co najmniej 15 tys. euro, a dopiero po zrealizowaniu inwestycji każde z wnioskujących gospodarstw ma osiągnąć wartość co najmniej 10 tys. euro.
Zapraszamy do naszych Oddziałów w Płocku, Kutnie i Kaliszu, gdzie nasi przedstawiciele handlowi pomogą Państwu w odpowiednim doborze maszyn, które będą podlegały refundacji ze strony ARiMR.

prow modernizacja

Czytaj więcej

Autor: Adrianna Kaczuba
Uprawa w technologii STRIP-TILL z ROLSERWIS

Usługa uprawy kukurydzy

Na ten sezon chcielibyśmy Państwu zaprezentować i zaoferować usługę uprawy kukurydzy w technologii STRIP-TILL. W tym roku realizowana przez naszą firmę usługa obejmuje również siew kukurydzy za jednym przejazdem. Na wyposażeniu mamy zestaw składający się z:

 • ciągnika New Holland T7.270 AUTO COMMAND w wersji BLUEPOWER wyposażony w nawigację satelitarną RTK z pełną korekcją do 2,5cm.
 • do traktora podpięty jest przedni zbiornik nawozowy KUHN  TF 1500
 • z tyły ciągnika mamy kultywator do uprawy pasowej STRIGER 600R zamontowany na wózku jezdnym
 • na samym końcu zestawu znajduje się siewnik MAXIMA 3ST 6 rzędowa z hydraulicznym napędem wentylatora.

Na zdjęciach zestaw robi duże wrażenie, zapewniamy że na żywo robi jeszcze większe 😉

Technologia STRIP-TILL

 1. Z przodu zestawu znajduje się zbiornik nawozowy TF 1500 odpowiedzialny za dostarczenie nawozy na głębokości około 25cm, nawóz dozowany jest za łapami kultywatora. Dzięki temu rośliny mają szybszy dostęp do składników pokarmowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wystąpienia suszy glebowej.
 2. Za pomocą kultywatora STRIGER Kuhn uprawiany pasowo jest wąski odcinek gleby (na głębokości 30 cm). Spulchnia on glebę tylko w rzędzie siewu, co ułatwia późniejsze zakorzenienie się roślin. Pozwoli to również utrzymać odpowiednią wilgotność gleby w okresie kiełkowania.
 3. Następnie w uprawiony pas, za pomocą siewnika Kuhn, wysiewana jest kukurydza.

 

Korzyści wynikające z uprawy pasowej
 • oszczędność paliwa i czasu na uprawę
 • ograniczenie parowania wody
 • zwiększenie odporności na zagęszczanie
 • poprawienie aktywności biologicznej w glebie

 

striger

striger

 

 

Zapraszamy do skorzystania z usługi!

Piotr Zalewski

piotr.zalewski@rolserwis.pl

797 587 074

 

Czytaj więcej

Autor: Adrianna Kaczuba
Przedstawiciel handlowy KONIN

Firma PHP Rolserwis SA, działająca w branży rolniczej w związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje osób na stanowisko:

Przedstawiciela handlowego ds. części zamiennych na teren powiatu konińskiego

///Nie masz doświadczenia? Pomożemy Ci je zdobyć!///

Jeśli posiadasz:
• Umiejętność nawiązywania relacji i prowadzenia rozmów handlowych
• Podstawową wiedzę na temat branży rolniczej m.in. ciągników, maszyn
• Chęć do pracy, nauki i wytrwałość
• Prawo jazdy kat. B
I jesteś gotów:
• Poznawać lokalny rynek i pozyskiwać potencjalnych klientów z branży rolniczej
• Pracować mobilnie i efektywnie zarządzać swoim czasem
• Przygotowywać oferty handlowe
• Prowadzić negocjacje
Gwarantujemy Ci:
• Wynagradzania premiujące osiągane wyniki
• Urozmaiconą i satysfakcjonującą pracę w młodym zespole
• Umowę o pracę w firmie z wieloletnim doświadczeniem
• Profesjonalne szkolenia
• Niezbędne narzędzia do pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres michal.sniecikowski@rolserwis.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko przedstawiciela handlowego przez Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne „Rolserwis” S.A., 09-402 Płock, ul. Sierpecka 10, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).”

Czytaj więcej

Autor: Adrianna Kaczuba
Nowości z New Holland

Maksymalna skuteczność i wydajność dzięki systemowi zarządzania prędkością jazdy, wzbogaceniu układu skręcania na uwrociach (HTS II) o system IntelliTurn™ oraz magistrali ISOBUS

 

Zarządzanie prędkością jazdy II

Na targach SIMA, marka New Holland zaprezentuje nowy układ zarządzania prędkością jazdy GSM II, dodatkowo zwiększający sprawdzoną już i najlepszą w tej klasie wydajność ciągnika T6 Dynamic Command. Pierwsza wprowadzona na rynek wersja układu zarządzania prędkością jazdy GSM wprowadziła do ciągników z przekładnią Powershift logikę sterowania spotykaną w przekładniach bezstopniowych. Obecna, druga generacja pakietu sterowania GSM II, dostępnego wyłącznie w ciągnikach New Holland zapewnia ciągnikom New Holland Dynamic Command nowe, unikalne funkcje przy jednoczesnym zachowaniu charakterystyki pierwotnej wersji układu GSM, zwiększając tym samym jego wydajność. Interfejs jest podobny do tego stosowanego w ciągniku Auto Command – z regulacją prędkości za pośrednictwem ergonomicznej dźwigni wielofunkcyjnej CommandGrip™. Nastawy prędkości docelowej umiejscowione są pod kciukiem tzw. tempomat, wszystkie te parametry widoczne są na przejrzystym i funkcjonalnym wyświetlaczu. Układ zapewnia możliwość regulacji osiągów pod kątem optymalizacji mocy/wydajności lub oszczędności paliwa. Układ GSM II współpracuje zarówno z narzędziami napędzanymi, jak i nienapędzanymi przez WOM. Zarówno w trybie polowym, jak i drogowym,  dostępna jest opcja automatycznej zmiany kierunku jazdy. Ten wariant jest montowany  fabrycznie lub jest do odblokowania w modelach T6 Dynamic Command z zainstalowanym monitorem IntelliView IV i pełną wersją dźwigni CommandGrip.

 

Połączenie układu HTS II i IntelliTurn

Klienci użytkujący ciągnik T6 Auto Command i T6 Dynamic Command z systemem IntelliTurn będą dysponować opcją automatycznego uruchamiania funkcji HTS II. Dostępna jest nowa opcja konfiguracji, która w przypadku stosowania układu wraz z systemem IntelliTurn wyzwala uruchomienie funkcji HTS II na podstawie odległości od granicy pola. Połączenie tych dwóch funkcji umożliwia całkowitą automatyzacją skrętu na końcu rzędu i sekwencjonowanie funkcji narzędzia, zapewniając efektywne i jednolite wykańczanie rzędów w obrębie całego pola.

 

Dostępność magistrali ISOBUS

Modele ciągników T6 Auto Command i Dynamic Command można zamówić z magistralą ISOBUS klasy 3, która umożliwia komunikację pomiędzy narzędziem a ciągnikiem i tym samym  sterowanie WOM-em wraz z układem tylnego zawieszenia, układem EHR, układem kierowniczym, prędkością jazdy oraz przednim TUZ+WOM. Jeśli np. do ciągnika będzie podłączona prasa rolująca marki New Holland z systemem IntelliBale™, to w czasie pracy prasa sama zatrzyma ciągnik po zrolowaniu beli, wyrzuci ją i zamknie tylną klapę. Operator będzie musiał tylko nacisnąć przycisk zmiany kierunku jazdy, aby powrócić do belowania.

 

 

Źródło: //agriculture.newholland.com/eu/pl-pl

Czytaj więcej

Autor: Adrianna Kaczuba

Czytaj więcej

Autor: Adrianna Kaczuba
Nawożenie azotem dopiero od 1 marca?

Wiosna już za rogiem?

Pojawiają się znaki, ze oziminy czekają na dawkę azotu, ale…

Z tym tematem należy się wstrzymać do 01 marca!

Pogoda i same rośliny dają już od jakiegoś czasu wyraźny sygnał, że są gotowe i rolnicy widzą, że ważne jest jak najszybsze podanie azotu i to w nawozie szybkodziałającym (zawierającym formy azotanową i amonową). Spieszyć powinniśmy się najbardziej w przypadku rzepaku, bo on na 6 tyg. przed fazą kwitnienia, która zazwyczaj w latach średnio przypada na początku maja, powinien dostać całą zaplanowaną wiosenną dawkę azotu. Czyli zadając 1. marca pierwszą dawkę, kolejna powinna być podana w połowie marca.

Pierwszą dawkę azotu w oziminy najlepiej rozsiewać korzystając z porannych przymrozków, tak by maszyny bez większych problemów wykonały planowaną pracę. Jednak nowy program związany ze stosowaniem azotu nie pozwala na przeprowadzenie wczesnego nawożenia. Część rolników wykorzystała jednak sprzyjającą do tego pogodę na rozsiewanie np. kizerytu, nawozów fosforowo-potasowych czy zaległego wapnowania, który w tym terminie zaleca się aplikować gdy jest to konieczne.

Czytaj więcej

Autor: Adrianna Kaczuba

Agrolider

Czytaj więcej

Autor: Adrianna Kaczuba
PROW w 2019

Co nowego w PROW?

W bieżącym roku pojawi się kilka ciekawych programów wsparcia rolnictwa wraz z istotnymi zmianami, takimi jak nowy zakres wsparcia

 • inwestycyjnego na rzecz przeciwdziałania suszy,
 • wprowadzenie preferencji w sektorze produkcji pasz, bazujących na surowcach genetycznie niemodyfikowanych,
 • podniesienie wysokości wsparcia dla młodych rolników, osób zaczynających działalność pozarolniczą, grupom producentów i spółkom wodnym
 • zwiększenie wsparcia w działaniach obszarowych na zalesianie, rolnictwo zrównoważone, ekologiczne, ONW na obszarach górskich i podgórskich z minimalną obsadą zwierząt,
 • uproszczenie formy pomocy udzielanej na ogrodzenie chlewni, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania ASF.
A jak będzie wyglądał tegoroczny harmonogram?
prow2019

Ważne jest również to, że propozycje zmian zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Monitorujący PROW i zostały przesłane w grudniu 2018 r. do KE, która pod koniec stycznia 2019 r. powinna przedstawić swoje stanowisko. Oto kilka koncepcji:

Pierwszy pakiet zmian dotyczy działań reagujących na susze. Proponowane jest rozszerzenie obecnego zakresu wsparcia w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych o inwestycje mające na celu zapobieganie skutkom suszy, poprzez zastosowanie nowoczesnych instalacji nawadniających, ujęć wody. – Rolnicy będą mogli otrzymać maksymalnie 100 tyś. zł na tego typu operacje.

Jednorazowa premia dla młodych rolników będzie podniesiona do 150 tysięcy zł, również z tytułu pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich można będzie otrzymać do 150 tyś zł w przypadku samozatrudnienia oraz 200 tys. zł przy zatrudnieniu jednej osoby, a 250 tyś zł przy zatrudnieniu 2 osób.

Uproszczenia w Inwestycjach zapobiegającym zniszczeniu potencjału produkcji rolnej w związku z ASF dotyczyć mają budowy ogrodzeń gospodarstw utrzymujących świnie. Pomoc będzie przyznawana w formie ryczałtu.

Przetwórstwo i marketing ma być zmodyfikowane o preferencje dla operacji realizowanych przez sektor produkcji pasz, który będzie bazował na surowcach niemodyfikowanych genetycznie.

W przypadku Modernizacji Gospodarstw rolnych zwiększyć ma się dolny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej gospodarstwa z 10 tysięcy do 13 tysięcy euro ze względu na małą liczbę wnioskujących małych gospodarstw (4%).
WAŻNE – Mimo, że w tym roku będzie uruchomiony tylko obszar a, b i c, to w ramach niego będzie można kupić maszyny i urządzenia rolnicze – podkreślił minister Zarudzki.

W ramach działań restrukturyzacja małych gospodarstw też możemy spodziewać się zmian – zniesiony zostanie wymóg podlegania ubezpieczeniu społecznemu przez określony czas przed złożeniem wniosku, pojawią się preferencje w ramach kryteriów wyboru dla obór, które podlegają ubezpieczeniu. Ponadto podwyższono górny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, ale przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej do 10 tys. euro w docelowym okresie o co najmniej 20% w stosunku do wartości wyjściowej.

NATURA 2000 W tym typie operacji wprowadzone będzie dodatkowe kryterium wyboru, które ma ułatwić dostęp do środków rolnikom, którzy zrealizowali działania, które mają sprzyjać zachowaniu walorów przyrodniczych.

Do 31 grudnia 2018 r przekazano na konta beneficjentów 16,5 mld zł, co stanowi 28% puli środków – mówił minister Zarudzki. Głównymi założeniami i celem nowego budżetu PROW ma być zwiększenie konkurencyjności rolników na rynku europejskim, ale z jednoczesnym uwzględnieniem środowiska i klimatu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dobrze poradziła sobie z sytuacją w minionym roku. Środki trafiały do rolników w miarę płynnie – mówił z kolei Minister Ardanowski.

Czytaj więcej

Autor: Adrianna Kaczuba
Hodowco trzody chlewnej! Dofinansowanie ARiMR!

Dofinansowanie na myjki ciśnieniowe!

Już tylko do 4 grudnia 2018 r. możesz ubiegać się w ARiMR o 100 tysięcy pomocy na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Obszar objęty pomocą to teren całej Polski. Agencja refunduje do 80% kosztów kwalifikowanych, poniesionych  m.in. na:

 • zakup urządzeń do dezynfekcji takich jak myjka ciśnieniowa
 • ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń
 • utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji
 • przebudowę/remont pomieszczeń  w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach

Jeżeli prowadzisz hodowlę nie mniej niż 50 świń i planujesz realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń możesz otrzymać dofinansowanie.

Chcesz zaopatrzyć się w myjki ciśnieniowe najwyższej jakości firmy KRÄNZLE? Zapraszamy do nas! Oferujemy bardzo szeroki wybór sprzętu oraz fachową pomoc w jego doborze w zależności od potrzeb. Nasi eksperci doradzą Wam, jaka myjka ciśnieniowa najbardziej sprawdzi się w Waszym gospodarstwie.

Kontakt znajdziecie tutaj –> //www.rolserwis.pl/kontakt/

Więcej informacji na temat składania wniosków –> //www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html

Zapraszamy!

Czytaj więcej

Autor: admin
oddzwonimy
Zostaw swój numer!
Nasz konsultant oddzwoni do Ciebie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanego przeze mnie w powyższym formularzu numeru telefonu w celu przedstawienia oferty marketingowej. Informuję jednocześnie, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, zamieszczonej na //www.rolserwis.pl/polityka-prywatnosci/
Dziękujemy!
Wkrótce się odezwiemy.
Więcej informacji 797 587 064
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzdHlsZT0id2lkdGg6MTAwJTtoZWlnaHQ6MTAwJTsiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvX290eVNSZGFwd2c/cmVsPTAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+