loader image

Aktualności

Praca – MECHANIK – Kalisz

 

Rolserwis – firma działająca w branży rolniczej poszukuje osoby na stanowisko mechanika ciągników i maszyn rolniczych do oddziału w Kaliszu.

Wymagania:
– znajomość zagadnień z zakresu mechaniki
– mile widziana znajomość branży rolniczej i doświadczenie na podobnym stanowisku.

Nie masz doświadczenia? Zdobądź je z nami!

Oferujemy:
– stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
– atrakcyjny system wynagrodzeń
– niezbędne narzędzia pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres piotr.durkiewicz@rolserwis.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko mechanika przez Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne „Rolserwis” S.A., 09-402 Płock, ul. Sierpecka 10, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).”
autoryzowany dealer New Holland

www.rolserwis.pl
MASZYNY | SERWIS | CZĘŚCI | NAWOZY

Odwiedź nas!
Płock, Sierpecka 10
Kalisz, Szosa Turecka 8
Kutno, Krośniewicka 30
Osięciny, Stacja PKP 8

Czytaj więcej

Autor: admin
Przedstawiciel handlowy Osięciny

 

Firma Rolserwis, działająca w branży rolniczej, poszukuje osób na stanowisko Przedstawiciela handlowego do siedziby w Osięcinach.

///Nie masz doświadczenia? Pomożemy Ci je zdobyć!///

Jeśli posiadasz:

 • Umiejętność nawiązywania relacji i prowadzenia rozmów handlowych
 • Podstawową wiedzę na temat branży rolniczej m.in. maszyn rolniczych
 • Chęć do pracy, nauki i wytrwałość
 • Prawo jazdy kat. B

I jesteś gotów:

 • Poznawać lokalny rynek i pozyskiwać potencjalnych klientów z branży rolniczej
 • Pracować mobilnie i efektywnie zarządzać swoim czasem
 • Przygotowywać oferty handlowe
 • Prowadzić negocjacje

Gwarantujemy Ci:

 • Wynagradzania premiujące osiągane wyniki
 • Urozmaiconą i satysfakcjonującą pracę w młodym zespole
 • Umowę o pracę w firmie z wieloletnim doświadczeniem
 • Szacunek do pracownika i jego pracy
 • Profesjonalne szkolenia
 • Niezbędne narzędzia do pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres wojciech.obidowski@rolserwis.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko przedstawiciela handlowego przez Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne „Rolserwis” S.A., 09-402 Płock, ul. Sierpecka 10, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).”

 

autoryzowany dealer New Holland

www.rolserwis.pl
MASZYNY | SERWIS | CZĘŚCI | NAWOZY

Odwiedź nas!
Płock, Sierpecka 10
Kalisz, Szosa Turecka 8
Kutno, Krośniewicka 30
Osięciny, Stacja PKP 8

Czytaj więcej

Autor: admin
Nasz funpage na Facebooku ma 2000 polubień!

Jest nas już 2 tysiące!

Cieszymy się niezmiernie, że jesteście z nami, śledzicie nasz funpage i reagujecie na posty.

Na naszym profilu informujemy Was o wszelkich wydarzeniach związanych z życiem naszej firmy.

To tu możecie między innymi:

 • zobaczyć maszyny wyjeżdżające do nowych właścicieli
 • dowiedzieć się o nowościach w naszej ofercie
 • obejrzeć materiały z testów kombajnów i ciągników New Holland oraz maszyn rolniczych
 • poznać aktualne promocje

 

Tu też czekamy na Wasze opinie, zdjęcia i filmiki z udziałem maszyn a także zapytania o naszą ofertę.

Z okazji 2000 polubień mamy dla Was konkurs!

Zapraszamy do odwiedzenia naszego funpage facebook.com/rolserwissa , wykonania zadania konkursowego i wygrania jednej z nagród.

Regulamin konkurs Zdjęcie maszyny ze świątecznym akcentem

 

www.rolserwis.pl
MASZYNY | SERWIS | CZĘŚCI | NAWOZY

Odwiedź nas!
Płock, Sierpecka 10
Kalisz, Szosa Turecka 8
Kutno, Krośniewicka 30
Osięciny, Stacja PKP 8

Czytaj więcej

Autor: admin
Black Week w Rolserwis!

Black Week – promocje w Rolserwis!

Regulamin promocji „Black Week w Rolserwis”

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Black Week w Rolserwis” („Promocja”). Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Organizatorem promocji jest firma PHP Rolserwis SA oferująca sprzedaż produktów objętych Promocją (Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Rolserwis SA z siedzibą w Płocku 09-402, ul. Sierpecka 10, KRS 0000054293, REGON 004739819, NIP 7740004990). (dalej „Organizator”).
 3. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnicy”), które kupią w okresie promocyjnym, wskazanym w pkt I 4 od organizatora objęte Promocją produkty („Produkty Promocyjne”) wskazane w pkt II. 4.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 27 listopada 2020 roku i trwa do 4 grudnia 2020 (w sklepach części zamiennych w Płocku i w Osięcinach promocja trwa w dniach 27-30 listopada 2020)
 5. Informacje dotyczące Promocji oraz niniejszy regulamin dostępne są u organizatora oraz na stronie rolserwis.pl

 

II. Warunki i zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakiekolwiek nieuregulowane należności wobec firmy PHP Rolserwis.
 2. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 4. Produkty objęte promocją:

 

III. Postanowienia końcowe

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
 2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami leżące po stronie Uczestników.
 4. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik naruszył postanowienia Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi za pośrednictwem strony www.
 6. W zakresie nieregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego właściwe ze względu na przedmiot Promocji, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).

Czytaj więcej

Autor: admin
Nowe nabory PROW w 2020 roku

Na jakie inwestycje pieniądze z PROW jeszcze w tym roku?

Do końca 2020 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia cztery kolejne nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH

Od 30 listopada 2020 r. do 13 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy, którzy już pracują na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją działalność w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, czy też usług świadczonych po zbiorach, mogą składać wnioski o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie wymienionym na wstępie.

Pomoc przyznawana jest i wypłacana do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na 1 beneficjenta. Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych,  do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje.

INWESTYCJE W NAWADNIANIE GOSPODARSTW

Od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. będzie trwał nabór wniosków na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się o dotację w wysokości 100 tys. zł, przy czym zwrotowi podlega 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60% w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji to 15 tys. zł.

Pomoc realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” i może wystąpić o nią rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Musi on również posiadać wpis w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje ulepszające już istniejące instalacje nawadniające, powiększające obszar nawadniania lub jednocześnie powiększające obszar nawadniania i ulepszające już istniejące instalacje. Wsparcie dotyczy m.in.: budowy studni i zbiorników, zakupu maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

INWESTYCJE NA OBSZARACH NATURA 2000

Od 1 do 30 grudnia 2020 r. rolnicy posiadający minimum 1 ha trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych, położonych na obszarze Natura 2000, mogą składać wnioski o wsparcie w ramach programu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.

ARiMR przyznaje dofinansowanie na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania
i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych lub w planach ochrony (jeśli plany takie zostały ustanowione).

Rolnik otrzymuje 50% zwrotu kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60% w przypadku młodego rolnika). Limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł w przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie. Realizacja np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz, pozwala ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł.

ZABEZPIECZENIE WÓD PRZED AZOTANAMI

Od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. rolnicy mogą składać wnioski na realizację „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.  

W programie mogą wziąć udział gospodarze prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Refundacji podlega 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (60% w przypadku młodego rolnika).

Pomoc przyznawana jest na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań  mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników). Wsparcie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

źródło: ARiMR

Skontaktuj się z nami – doradzimy w wyborze maszyn najlepszych do Twoich potrzeb!

rolserwis.pl/sprzedaż

www.rolserwis.pl
MASZYNY | SERWIS | CZĘŚCI | NAWOZY

Odwiedź nas!
Płock, Sierpecka 10
Kalisz, Szosa Turecka 8
Kutno, Krośniewicka 30
Osięciny, Stacja PKP 8

Czytaj więcej

Autor: admin
Wielka wyprzedaż rocznika 2020 New Holland

ROZEGRAJ TO PO MISTRZOWSKU!

Trwa Wielka Wyprzedaż Rocznika 2020 ciągników New Holland.
Ciągniki New Holland T4S o mocy od 55 KM do 75 KM to traktory, w których wykorzystano nowoczesne rozwiązaniami, dające szerokie możliwości zastosowania, zarówno w pracy w gospodarstwach, na przykład z ładowaczem lub maszynami towarzyszącymi w polu. Kompaktowe, ale zwrotne dzięki hydraulicznej przekładni, mogą być dostosowane do różnych zadań, takich jak prace komunalne czy usługi. Charakteryzują się łatwością i prostotą obsługi w codziennym użytkowaniu.
T4.75 S – już od 110 900 PLN

 

 

 

Ciągniki New Holland TD5 o mocy od 85 KM do 114 KM to wszechstronne, wydajne i ekonomiczne traktory. Najwyższe parametry w swojej klasie pozwalają im dobrze wykonać zadaną pracę. Seria polecana jest zarówno do pracy w gospodarstwie, do prac polowych jak również do wykorzystania przy transporcie przyczep. Dostępne są wersje z napędem na dwa lub cztery koła.

TD5.85 – już od 123 700 PLN

 

Ciągniki New Holland T6 to siedem modeli traktorów o mocy od 125 do 175 KM, dostępnych z cztero i sześcio cylindrowymi silnikami. Elastyczność i wielozadaniowość to główne atuty tej serii, zaprojektowanej z myślą o gospodarstwach wielokierunkowych oraz prowadzących intensywną hodowlę bydła.

T6.125 S – już od 249 000 PLN

T6.160 – już od 279 900 PLN

 

 

 

Ciągniki New Holland T7 to modele o mocy od 165 do 313 KM. Seria skierowana zarówno do usługodawców jak i rolników zajmujących się ogólną produkcją rolną i uprawami. Wyróżnia ją zastosowanie zaawansowanych technologii, innowacyjność oraz duża moc i wydajność. Szeroki wybór dostępnych modeli pozwala na wybór maszyny idealnie dostosowanej do pracy w gospodarstwie.

T7.165 S – już od 309 000 PLN

Finansowanie fabryczne już od 0%!

Śpiesz się! Liczba maszyn jest ograniczona.

Już dziś skontaktuj się z naszymi przedstawicielami:

Czytaj więcej

Autor: admin
Konkurs Anwil “Plony i bony”

Ruszyła kolejna edycja konkursu Plony i bony organizowanego przez ANWIL S.A. 

ANWIL S.A. po raz kolejny organizuje konkurs dla rolników kupujących nawozy azotowe. Kupno minimum 5 ton nawozów:

CANWIL z magnezem, CANWIL S z siarką lub saletry amonowej

w czasie trwania konkursu gwarantuje otrzymanie karty zakupowej o wartości 200 zł do wykorzystania na stacjach paliw ORLEN. Każda kolejna zakupiona tona to dodatkowe 50 zł. Środki można przeznaczyć na zakup paliwa lub innych dowolnie wybranych produktów. Pula nagród gwarantowanych w tej edycji wynosi aż 3 000 000 zł.

Co zrobić, aby zdobyć kartę zakupową? Należy kupić co najmniej 5 ton nawozów z ANWILU: CANWILU z magnezem i/lub CANWILU S z siarką i/lub saletry amonowej, a następnie – w terminie od 1 października do 12 grudnia 2020 r. – zarejestrować swój zakup:

 • wypełniając formularz na stronie: www.plonyibony.pl;
 • dzwoniąc na infolinię konkursu: nr tel. 664 904 600;
 • wysyłając SMS/MMS: nr tel. 664 904 600;
 • wypełniając ulotkę dostępną w punkcie sprzedaży Rolserwis w Płocku, Kutnie i Osięcinach.

 

Ponadto, aby dać sobie szansę na jedną z trzech nagród głównych – kart zakupowych o wartości 5 000 zł, 10 000 zł lub nawet 15 000 zł – należy podczas wypełniania formularza dokończyć zdanie: „Nawozy azotowe z ANWILU…”. Autorzy konkursu wybiorą najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.plonyibony.pl.

Czytaj więcej

Autor: admin
Biuletyn 02/2020

Zapraszamy do zapoznania się z biuletynem!

https://www.rolserwis.pl/biuletyn2-20

 

 

 

autoryzowany dealer New Holland

www.rolserwis.pl
MASZYNY | SERWIS | CZĘŚCI | NAWOZY

Odwiedź nas!
Płock, Sierpecka 10
Kalisz, Szosa Turecka 8
Kutno, Krośniewicka 30
Osięciny, Stacja PKP 8

Czytaj więcej

Autor: admin

Czytaj więcej

Autor: admin

Czytaj więcej

Autor: admin