loader image

Artykuły

Nowe nabory PROW w 2020 roku

Na jakie inwestycje pieniądze z PROW jeszcze w tym roku?

Do końca 2020 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia cztery kolejne nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH

Od 30 listopada 2020 r. do 13 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy, którzy już pracują na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją działalność w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną lub chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, czy też usług świadczonych po zbiorach, mogą składać wnioski o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie wymienionym na wstępie.

Pomoc przyznawana jest i wypłacana do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na 1 beneficjenta. Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych,  do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje.

INWESTYCJE W NAWADNIANIE GOSPODARSTW

Od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. będzie trwał nabór wniosków na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się o dotację w wysokości 100 tys. zł, przy czym zwrotowi podlega 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60% w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji to 15 tys. zł.

Pomoc realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” i może wystąpić o nią rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Musi on również posiadać wpis w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje ulepszające już istniejące instalacje nawadniające, powiększające obszar nawadniania lub jednocześnie powiększające obszar nawadniania i ulepszające już istniejące instalacje. Wsparcie dotyczy m.in.: budowy studni i zbiorników, zakupu maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

INWESTYCJE NA OBSZARACH NATURA 2000

Od 1 do 30 grudnia 2020 r. rolnicy posiadający minimum 1 ha trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych, położonych na obszarze Natura 2000, mogą składać wnioski o wsparcie w ramach programu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.

ARiMR przyznaje dofinansowanie na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania
i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych lub w planach ochrony (jeśli plany takie zostały ustanowione).

Rolnik otrzymuje 50% zwrotu kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60% w przypadku młodego rolnika). Limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł w przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie. Realizacja np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz, pozwala ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł.

ZABEZPIECZENIE WÓD PRZED AZOTANAMI

Od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. rolnicy mogą składać wnioski na realizację „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.  

W programie mogą wziąć udział gospodarze prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Refundacji podlega 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (60% w przypadku młodego rolnika).

Pomoc przyznawana jest na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań  mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników). Wsparcie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

źródło: ARiMR

Skontaktuj się z nami – doradzimy w wyborze maszyn najlepszych do Twoich potrzeb!

rolserwis.pl/sprzedaż

www.rolserwis.pl
MASZYNY | SERWIS | CZĘŚCI | NAWOZY

Odwiedź nas!
Płock, Sierpecka 10
Kalisz, Szosa Turecka 8
Kutno, Krośniewicka 30
Osięciny, Stacja PKP 8

Czytaj więcej

Autor: admin
Konkurs Anwil “Plony i bony”

Ruszyła kolejna edycja konkursu Plony i bony organizowanego przez ANWIL S.A. 

ANWIL S.A. po raz kolejny organizuje konkurs dla rolników kupujących nawozy azotowe. Kupno minimum 5 ton nawozów:

CANWIL z magnezem, CANWIL S z siarką lub saletry amonowej

w czasie trwania konkursu gwarantuje otrzymanie karty zakupowej o wartości 200 zł do wykorzystania na stacjach paliw ORLEN. Każda kolejna zakupiona tona to dodatkowe 50 zł. Środki można przeznaczyć na zakup paliwa lub innych dowolnie wybranych produktów. Pula nagród gwarantowanych w tej edycji wynosi aż 3 000 000 zł.

Co zrobić, aby zdobyć kartę zakupową? Należy kupić co najmniej 5 ton nawozów z ANWILU: CANWILU z magnezem i/lub CANWILU S z siarką i/lub saletry amonowej, a następnie – w terminie od 1 października do 12 grudnia 2020 r. – zarejestrować swój zakup:

 • wypełniając formularz na stronie: www.plonyibony.pl;
 • dzwoniąc na infolinię konkursu: nr tel. 664 904 600;
 • wysyłając SMS/MMS: nr tel. 664 904 600;
 • wypełniając ulotkę dostępną w punkcie sprzedaży Rolserwis w Płocku, Kutnie i Osięcinach.

 

Ponadto, aby dać sobie szansę na jedną z trzech nagród głównych – kart zakupowych o wartości 5 000 zł, 10 000 zł lub nawet 15 000 zł – należy podczas wypełniania formularza dokończyć zdanie: „Nawozy azotowe z ANWILU…”. Autorzy konkursu wybiorą najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.plonyibony.pl.

Czytaj więcej

Autor: admin
Nowy punkt ROLSERWIS 88-220 Osięciny

W lipcu otworzyliśmy nowy punkt Rolserwis w województwie Kujawsko-pomorskim!

Miło nam poinformować państwa, że w siedzibie w Osięcinach oferujemy kompleksową obsługę rolnika!

Pod adresem 88-220 Osięciny, ul. Stacja PKP 8 – dostępne są:

 • sprzedaż maszyn: New Holland, Unia, KUHN, SaMASZ, Weidemann, Krukowiak
 • sprzedaż części zamiennych
 • serwis maszyn rolniczych
 • sprzedaż maszyn budowlanych.

Zapraszamy do nowego punktu!

 

Jak dojechać?

Pokaż na mapie

autoryzowany dealer New Holland

www.rolserwis.pl
MASZYNY | SERWIS | CZĘŚCI | NAWOZY

Odwiedź nas!
Płock, Sierpecka 10
Kalisz, Szosa Turecka 8
Kutno, Krośniewicka 30
Osięciny, Stacja PKP 8

Czytaj więcej

Autor: admin
Wypłata zaliczek od 16.10?

 

Wypłata zaliczek od 16 października?

 

Zgodnie z PROJEKTEM ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI zaliczki będą realizowane na maksymalnym dopuszczalnym poziomie 70 proc.

Kalkulacja uwzględnia powierzchnię gruntów albo liczbę zwierząt stwierdzoną w ramach kontroli administracyjnej.

 

Wypłata zaliczek dotyczy:

 • jednolitej płatności obszarowej,
 • płatności za: zazielenienie, dla młodych rolników, dodatkowej, do krów, do bydła, do owiec, do kóz, do roślin pastewnych, do roślin strączkowych na ziarno, do buraków cukrowych, do ziemniaków skrobiowych, do pomidorów, do truskawek, do chmielu, do lnu, do konopi włóknistych
 • wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw
 • finansowania zaliczek na poczet przejściowego wsparcia krajowego (tj. płatności niezwiązanej do tytoniu).

Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12337401/12711460/12711461/dokument461003.pdf

 

autoryzowany dealer New Holland

www.rolserwis.pl
MASZYNY | SERWIS | CZĘŚCI | NAWOZY

Odwiedź nas!
Płock, Sierpecka 10
Kalisz, Szosa Turecka 8
Kutno, Krośniewicka 30
Osięciny, Stacja PKP 8

Czytaj więcej

Autor: admin
Ferrari w Rolserwis

Już jest! Sadzarka Ferrari dostępna w ROLSERWIS!

ferrari

 • model FAST BLOCK– sadzarka półautomatyczna, sześciorzędowa,
 • prędkość robocza sadzenia – 2 km/godz. – co jest ogromną wartością dla sadzarki. Zapotrzebowanie mocy minimum 90 KM.
 • układ sadzonek w tzw. magiczny trójkąt – czyli sadzonki są w tej samej odległość między sadzonkami w jednym rzędzie jak i między sąsiednimi rzędami. 
 • sadzarka  w wersji ciąganej, z hydraulicznie sterowanym zaczepem. 
 • sadzenie odbywa się z tzw „mulitplatów”.
 • jednocześnie z sadzeniem są rozłożone przewody do nawadniania – ze szpul z nawiniętym płaskim przewodem kroplującym wodę. 
 • sadzarka umożliwia sadzenie dowolnych roślin (sadzonek) dostępnych w bloczkach, między innymi: sałaty w dowolnych odmianach, pory, selery.

 

 

www.rolserwis.pl
MASZYNY | SERWIS | CZĘŚCI | NAWOZY

Odwiedź nas!
Płock, Sierpecka 10
Kalisz, Szosa Turecka 8
Kutno, Krośniewicka 30
Osięciny, Stacja PKP 8

 

Czytaj więcej

Autor: admin
Maszyny budowlane i komunalne

Z przyjemnością informujemy Państwa o dostępności

maszyn budowlanych w ROLSERWIS!

W ofercie między innymi:

koparkoładowarka

Koparko ładowarki serii C

 • Moc od 114 KM do 121 KM
 • Wszechstronność która zwiększa zakres działań
 • 3.5 tony udźwigu ładowarki
 • Nowoczesna kabina zapewniająca doskonałą ergonomie
 • Czterocylindrowy silnik FTP Common Rail   3.4 litra bez filtra DPF

Minikoparki

 • Moc od 16 KM do 64KM
 • Masa od 1770kg do 6000 kg
 • Wersje z zadaszeniem lub bez
 • Niewielkie rozmiary, duża wydajność , ogromna wszechstronność
minikoparka
miniładowarka

Mini ładowarki burtowe kołowe i gąsienicowe serii 300

 • Moc od 49 KM do 91 KM
 • Masa od 2300kg do 4825 kg
 • Do wyboru dwa wysięgniki do kopania i pchania lub załadunku i transportu .
 • Szerokie wejście do kabiny  z niskim progiem

 

W ofercie również:

 • Kompaktowe Ładowarki kołowe
 • Ładowacze teleskopowe 
 • Ładowarki kołowe
łądowarka

 

Ciągniki komunalne

serii Boomer 20-50

 • Moc od 23 KM do 47 KM
 • Szerokie zastosowanie komunalno -sadowniczo -rolnicze
 • Przekładnia mechaniczna lub hydrostatyczna
 • możliwość montażu, jak w widocznym na zdjęciu modelu Boomer Compact 25, kosiarki międzyosiowej oraz ładowacza czołowego

PROMOCJA!!!*

New Holland Boomer 50 w cenie już od 86 900 zł netto

 • Gwarancja fabryczna 24 miesiące
 • najmocniejszy model z serii lekkich, zwrotnych ciągników kompaktowych
 • moc maksymalna 47 KM,
 • 4-cylindrowy silnik o pojemności 2,5l 
 • fabrycznie montowana kabina
 • halogeny robocze
 • system ogrzewania z nadmuchami na szyby
 • klimatyzacja
* Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Oferta ważna do 30.06.2020 lub do wyczerpania zapasów.

 

Opiekun produktu:

Piotr Zalewski

mail: piotr.zalewski@rolserwis.pl Tel. 797 587 074

 

autoryzowany dealer New Holland

www.rolserwis.pl
MASZYNY | SERWIS | CZĘŚCI | NAWOZY

Odwiedź nas!
Płock, Sierpecka 10
Kalisz, Szosa Turecka 8
Kutno, Krośniewicka 30
Osięciny, Stacja PKP 8

Czytaj więcej

Autor: admin
Dopłaty do materiału siewnego 2020

Dopłaty do materiału siewnego – ruszył nabór wniosków.

Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020.

O dofinansowanie mogą się ubiegać rolnicy, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Dopłaty można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych:
– zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
– rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
– ziemniak.

Wsparcie jest udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie. Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy „jednego przedsiębiorstwa”.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć osobiście do wrzutni, które są ustawione w placówkach terenowych ARiMR.

W roku 2019 producenci rolni złożyli 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł.

Źródło: arimr.gov.pl

www.rolserwis.pl
MASZYNY | SERWIS | CZĘŚCI | NAWOZY

Odwiedź nas!
Płock, Sierpecka 10
Kalisz, Szosa Turecka 8
Kutno, Krośniewicka 30
Osięciny, Rataja 2

Czytaj więcej

Autor: admin
Nabory na Młodego Rolnika 2020 – PROW

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca. PROW

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o premie na rozpoczęcie gospodarowania.

O „Premię dla młodych rolników” może wnioskować rolnik:

 • który w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe.Jeżeli ich nie ma, musi je uzupełnić w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
 • Dodatkowo musi posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni min 1 ha
 • i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Kolejnym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro.

Następny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa – gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Ale maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha.

Złożone przez młodych rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.

Premia w wysokości 150 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach:

 • I – w wysokości 120 tys. zł – na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji;
 • II – w wysokości 30 tys. zł – na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać wydane na inwestycje w środki trwałe.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR.

Źródło: arimr.gov.pl

www.rolserwis.pl
MASZYNY | SERWIS | CZĘŚCI | NAWOZY

Odwiedź nas!
Płock, Sierpecka 10
Kalisz, Szosa Turecka 8
Kutno, Krośniewicka 30
Osięciny, Rataja 2

Czytaj więcej

Autor: admin
Nawozy polskich producentów

Nawozy Mineralne

Rynek rolniczy podlega coraz to nowym regulacjom, czy to wynikającym z obostrzeń narzuconych przez Unię Europejską, czy tych o źródle państwowym.

NOWELIZACJA USTAWY NAWOZOWEJ

Wśród najnowszych tematów pojawia się nowelizacja ustawy o nawozach i nawożeniu, która wdraża do polskiego prawa unijne rozporządzenia. Nowe przepisy powierzają nadzór nad obrotem nawozami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

Wyżej wspomniane przepisy obligują Polskę do wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych.

Najistotniejszym z punktu widzenia rolnika, wydaje się przepis, zgodnie z którym od 1.08.2021 r. nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem produktu zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną. Celem jest ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery.

Warto wiedzieć, że Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty Police i Łukasiewicz-INS pracują nad oparcowniem biodegradowalnej otoczki polimerowej dla nawozów azotowych (mocznik) i nawozów wieloskładnikowych (NPK). Dodatkowo w ostatnich latach Grupa nabyła firmę Compo Expert, która zapewnia rozwiązania zgodne z wymogami Unii (inhibitory, otoczki).

Nawozy zawierające inhibitor działają dłużej, co wpływa na czas dostępności składników pokarmowych dla roślin, ogranicza koszty stosowania nawozów oraz liczbę wykonywanych zabiegów nawożenia.

Nawozy mineralne

Nawozy sztuczne to nieodłączny składnik pracy rolnika. W zależności od typu upraw konieczne jest wykorzystanie konkretnego typu produktu, wśród najpopularniejszych typów mieszczą się nawozy azotowe oraz nawozy wieloskładnikowe.

Mocznik

Wspomniany już mocznik należy do najpopularniejszej kategorii nawozów azotowych. Wśród marek produktowych wytwarzanych w Polsce znajdziemy: mocznik.pl oraz Pulrea.

Saletra i saletrzak

Istotną grupą są również saletra (Pulan, Zaksan, Anwil) i saletrzaki, dostępne jako Saletrzak 27 (standard, makro, z borem), Canvil, Salmag.

Płynne nawozy

Stosunkowo nowym rozwiązaniem dostępnym na rynku polskim jest płynny roztwór saletrzano-mocznikowy występujący w ofercie Grupy Azoty jako RSM lub RSM+S wzbogacony o siarkę. Produkt sukcesywnie zdobywa rynek – zapytaj o stosowanie nawozu ciekłego RSM.

Wieloskładniki

Nawozy wieloskładnikowe – popularnie nazywane NPK – ze względu na zawartość azotu, fosforu i potasu są dostępne w Rolserwis jako Polifoski oraz Amofoski.

 

Aby poznać aktualną cenę produktów – skontaktuj się z przedstawicielem – rolserwis.pl/kontakt Zapytaj o cennik nawozów.

 

Doradztwo

Ważne aby adekwatnie dobrać dawki, typy nawozów oraz czas aplikacji do uprawy, nasi pracownicy chętnie doradzą, jakie nawozy stosować pod rzepak, pszenicę, żyto, pszenżyto, ziemniaki, buraki, zboża ozime, zboża jare, trawę, kukurydzę, owies, jęczmień.

 

Zapytaj naszych doradców o:

 • Nawożenie rzepaku
 • Nawóz pod ziemniaki
 • Nawożenie pszenicy ozimej
 • terminy nawożenia
 • dawki nawozowe

 

Sezonowo bierzemy udział w akcji badania gleby, sprawdź, czy możesz zostawić u nas próbkę.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Poznaj ceny nawozów polskich producentów.

 

dystrybutor produktów Grupa Azoty, Anwil, Polcalc

www.rolserwis.pl
MASZYNY | SERWIS | CZĘŚCI | NAWOZY

Odwiedź nas!
Płock, Sierpecka 10
Kalisz, Szosa Turecka 8
Kutno, Krośniewicka 30
Osięciny, Rataja 2

Czytaj więcej

Autor: admin
Polifoska 7-18-28 Grupa Azoty

POLIFOSKA 7-18-28(12) z Grupy Azoty

NAWÓZ WIELOSKŁADNIKOWY NPK
NPK(S) 7-18-28(12)

Nowość z oferty Zakładów Polickich wchodzących w skład koncernu Grupy Azoty.

 

7% – azot (N) całkowity w formie amonowej
18% – pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
15% – pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
28% – tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie
12% – trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie

INSTRUKCJA STOSOWANIA:
nawóz przedsiewny i pogłówny do nawożenia roślin uprawnych na użytki zielone i plantacje wieloletnie stosować wczesną wiosną w dowolnym czasie można mieszać z solą potasową bezpośrednio przed rozsiewem można mieszać z mocznikiem, saletrą amonową i saletrzakiem po rozsianiu zaleca się wymieszać z glebą dawki stosować według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny.

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU POLIFOSKA 7 w kg/ha

Roślina Plon t/ha  Zasobność gleby w fosfor i potas
 Bardzo niska i niska Średnia Wysoka i bardzo wysoka
Zboża 5                         375 200 125
Rzepak 3                         450 250 125
Kukurydza na ziarno 7                         375 250 150
Groch, bobik 3                         325 225 150
Ziemniak na oborniku 30                         250 150 75
Burak cukrowy na oborniku 40                         375 250 150
Łąki, pastwiska (zielonka) 40                         375 300 200

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem -> rolserwis.pl/kontakt

 

Autor: Anita

Czytaj więcej

Autor: admin