Komunikacja z akcjonariuszami

  • Numer KRS: 0000054293
  • SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
  • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE “ROLSERWIS” SPÓŁKA AKCYJNA
  • REGON: 004739819, NIP: 7740004990
  • Siedziba 1 – kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. PŁOCK, gmina M. PŁOCK, miejsc. PŁOCK
  • Adres 1 – ul. SIERPECKA, nr 10, lok. —, miejsc. PŁOCK, kod 09-402, poczta PŁOCK, kraj POLSKA
  • Wysokość kapitału zakładowego 500 176,00 ZŁ